Clematis har født fire unger den 27/12-23. Far er Turbo.